Архитектурный макет: Kleinewelt Architekten Концепт Ходынского парка

Год:
2015
Тип проекта:
Масштаб:
1 : 1000